Thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm tiêu viêm nữ phân loại trang thiết bị y tế loại A và phân loại lại Trang Thiết Bị Y tế loại B

Thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm tiêu viêm nữ phân loại trang thiết bị y tế loại A và phân loại lại Trang Thiết Bị Y tế loại B

22/11/2022 15:34

Vừa qua công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hoàng Sơn bị thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố phân loại trang thiết bị y tế loại A, và cấp mới thông tin Hồ Sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại B có đúng không? 

Trả lời: Đúng!  
Ngày 15/2/2022 sở y tế Hà Nội cung cấp thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại B đối với sản phẩm viên đặt phụ khoa tiêu viêm n
Hoàng Sơn, theo số công bố: 220000383/PCBB-HN,


Như vậy sản phẩm tiêu viêm nữ Hoàng Sơn được phân loại là trang thiết bị y tế loại B 

việc thu hồi giấy công bố tiêu chuẩn áp dụng cũ cấp sang tiêu chuẩn áp dụng mới là hoàn toàn bình thường và phân loại này để phù hợp với tính năng  của sản phẩm theo đúng tiêu chí phân loại của bộ y tế. 

sau đây là thông tin này,,

Các tin khác

1
2
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03