Banner lãnh đạo giám đốc khu vực dược phẩm Hoàng Sơn 2021 chào đón xuân Nhâm Dần 2022
truong long

Banner lãnh đạo giám đốc khu vực dược phẩm Hoàng Sơn 2021 chào đón xuân Nhâm Dần 2022

14/02/2022 20:43

Năm 2021 là một năm vượt khó của Dược Phẩm Hoàng Sơn và nhiều doanh nghiệp khác, khi dịch covid hoành hành, hãy cùng nhìn lại những gương mặt thân quen Giám Đốc Khu Vực Dược Phẩm Hoàng Sơn đã lỗ lực năm 2021 để có một thành công tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, kinh doanh online!


Ban lãnh đạo Hoàng Sơn NDC K1Giám Đốc Cố Vấn Chiến Lược - Tô Nguyệt Ánh


Giám Đốc Điều Hành Kinh Doanh Đỗ Thu Hương 


Giám Đốc Khu Vực - Đỗ Thị Hương


Giám Đốc Khu Vực - Lâm Chí Dũng


Giám Đốc Khu Vực - Phạm Thị Sim 


Giám Đốc Khu Vực - Chu Thị Thoa


Giám Đốc Khu Vực - Đỗ Minh Vương


Giám Đốc Khu Vực - Hoàng Thị Phương Thanh


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Đức Trường


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thị Thắm


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thành Nho


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thị Mai


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thị Thùy Dung


Giám Đốc Khu Vực - Lê Xuân Khương 


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thị Nhung


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thị Nhất


Giám Đốc Khu Vực - Nguyễn Thị Thanh Tâm


Giám Đốc Khu Vực - Lê Thị Hằng 


Giám Đốc Khu Vực - Tô Thị Phong


Giám Đốc Khu Vực - Từ Thị Thương 


Giám Đốc Khu Vực - Trần Thị Hiệp 


Giám Đốc Khu Vực - Phạm Thị Vui


Giám Đốc Khu Vực - Phan Doãn Nhân 


Giám Đốc Khu Vực - Phạm Quang Hiển 


Giám Đốc Khu Vực - Phan Thị Nhung 


Giám Đốc Khu Vực - Tô Thị Hoan 
,

Các tin khác