Feedback Chị Hường Hoài Đức Về Nấm Ngứa Âm Đạo Cô Bé Có Mùi

Feedback Chị Hường Hoài Đức Về Nấm Ngứa Âm Đạo Cô Bé Có Mùi

Feedback Viêm Nhiễm Phụ Khoa, Cô Bé có mùi và nấm ngứa phụ khoa của em Hường Hoài Đức Hà Nội,  
Em Hường có chia sẻ tự ti về viêm nhiễm phụ khoa nặng và có mùi, bị trầm cảm và xa lánh chồng, Sử dụng viên đặt tiêu viêm nữ em Hường tự tin và khỏi bệnh viêm nhiễm phụ khoa, nấm âm đạo của mình. 

Các ý kiến khác:
1
2
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03
Đối tác 03